abstract minimal background

ERACE Studie van start

1 mei 2023

Onderzoekers van het Juliana Kinderziekenhuis en de Health Campus Den Haag zijn begonnen met een nieuw medisch-wetenschappelijk onderzoek: de ERACE studie. In het Juliana Kinderziekenhuis, en later ook bij het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in Den Haag, worden kinderen en hun ouders geïncludeerd in de nieuwe studie. De onderzoekers bestuderen de intergenerationale overdracht van adverse childhood experiences (ACEs).


Dit zijn potentieel traumatische jeugdervaringen die langdurige gezondheids-consequenties met zich mee kunnen brengen. Steeds meer literatuur laat zien dat deze negatieve gevolgen zelfs kunnen worden doorgegeven aan een volgende generatie. Zo hebben kinderen van ouders met veel ACEs een hogere kans om te vroeg of met laag geboortegewicht geboren te worden. Hoe dit precies gebeurt is onduidelijk, evenals de precieze effecten op de ontwikkeling van deze kinderen. Daarom wordt er nu onderzoek gedaan naar de effecten van ouderlijke ACEs op de groei en ontwikkeling van hun kinderen. Hierbij worden de kinderen voor 2 jaar gemonitord en zal de associatie tussen ACEs van hun ouders en hun ontwikkeling worden geanalyseered. The children are closely monitored for 2 years and the association between parental ACEs and their development will be analysed.


De studie wordt onder andere uitgevoerd door promovendus Mark Ketelaars, prof. dr. Jessica Kiefte-de Jong (LUMC) en dr. Mirjam van Veen (Juliana Kinderziekenhuis). Het observationele prospectieve onderzoek moet 210 kinderen en ouders includeren. De helft hiervan wordt geworven in het Juliana Kinderziekenhuis, de andere helft bij het CJG. De verzamelde data gaat deel uitmaken van de ELAN-GGDH database en wordt daarmee gelinkt met data uit het medische en sociale domein. Hiermee ontstaat een unique longitudinale dataset, waarmee zowel de medische ontwikkeling als de sociaal-emotionele achtergrond van kinderen in kaart wordt gebracht.


Het bestuderen van de relatie tussen ouderlijke jeugdervaringen en de ontwikkeling van het kind maakt baan voor vroege herkenning van kinderen die extra risico lopen op ontwikkelingsproblemen. De ERACE Studie kan hiermee helpen om ACE-gerelateerde gezondheidsproblemen in de volgende generaties te verminderen. Hiermee kunnen we niet alleen de kwaliteit van leven voor ouder en kind verbeteren, maar ook de last op de zorg en de samenleving verminderen.